SBB - Serbia BroadBand internet provajder je u cilju sprečavanja SPAM-a koji se šalje sa njihovih korisničkih naloga, a iz razloga zaštite njihovih IP adresa, blokirao port 25, koji se koristi za email komunikaciju. 

Ukoliko koristite usluge ovog internet provajdera i imate problem sa slanjem emailova potrebno je da izvršite promenu odlaznog porta i umesto 25 postavite port 587 i uključite StartTLS enkripciju.

Ako Vam treba pomoć pogledajte naša video uputstva: https://youtu.be/MkZ69GGJz_o

Wednesday, February 8, 2017

« Nazad