Korišćenje veb diska

Podrazumevano, Vaše korisničko ime za cPanel nalog će već imati kreiran veb disk. Podrazumevana prijava vam omogućava pristup svim direktorijumima i datotekama na Vašem veb hosting nalogu. Da bi ste preskočili uputstvo kako kreirati veb disk nalog, kliknite na Access Web Disk dugme u koloni Access Web Disk. To bi trebalo da bude jedina stavka u Web Disk Account Management tabeli prikazanoj pri dnu stranice. Takođe, možda bi ste želeli da pročitate deo „Pristupanje i korišćenje veb diska“ ispod.

Kreiranje veb disk naloga

 1. Unesite korisničko ime koje želite da koristite za novi veb disk nalog u polju za unos teksta Login.
 2. Izaberite domen koji želite da koristite za veb disk nalog iz padajućeg menija.
 3. Unesite lozinku koju želite da koristite za veb disk nalog u polju za unos teksta Password.
 4. Kada izaberete polje Directory, sistem će automatski popuniti putanju do direktorijuma koristeći public_html direktorijum i korisničko ime koje ste uneli u prvom koraku iznad. Možete izmeniti putanju i naziv direktorijuma zavisno od vaših potreba. Međutim, ukoliko prvi put koristite veb disk, možda ćete želeti da ostavite podrazumevane vrednosti dok se ne upoznate sa ovom opcijom iz cPanel-a.
 5. Kliknite na Create dugme.
 6. Videćete sledeće:
  • „ACCOUNT_LOGIN has been given Web Disk access.“
 7. Kliknite na Go Back vezu.
 8. Kada se stranica učita, videćete tabelu sa četiri kolone koje sadrže sledeće informacije:
  • Login - Ova stavka sadrži korisničko ime naloga za prijavu.
  • Directory - Ova stavka sadrži putanju do direktorijuma pridruženog veb disk nalogu za prijavu.
  • Access Web Disk - Kliknite na Access Web Disk dugme kako bi ste koristili Web Disk program.
  • Actions - Actions kolona sadrži dve opcije:
   • Change Password - Kliknite na Change Password vezu kako bi ste izmenili lozinku za pridruženi veb disk nalog za prijavu.
   • Delete - Kliknite na Delete vezu da bi ste obrisali veb disk nalog za prijavu sa sistema.

Pristupanje i korišćenje veb diska

 1. Kada se stranica učita, izaberite operativni sistem koji koristite da bi ste videli veb disk iz jednog od dostupnih padajućih menija.
 2. SSL opcija je podrazumevano uključena. Ukoliko ne želite da koristite SSL povezivanje, štiklirajte SSL (Recommended) polje.
 3. Onda kliknite na Go dugme.
 4. Pratite uputstva sa ekrana da bi ste pristupili veb disku na osnovu operativnog sistema kojeg ste izabrali u prvom koraku iznad. Svaki operativni sistem ima sopstveni skup instrukcija za pristupanje veb disku. Ukoliko imate problema ili vam treba pomoć za pristup veb disku sa Vašeg računara, molimo vas da kontaktirate podršku hosting provajdera.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema...

Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja...

Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...