Spašavanje obrisanih poruka ili dokumenata

  • 0 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Gmail SPF

U DNS-u Vašeg domena podesite SPF unošenjem TXT zapisa sa sledećom vrednosti:v=spf1...