Spašavanje obrisanih poruka ili dokumenata

Obrisane poruke iz Gmail-a ili obrisane dokumente sa Google Drive-a možete ih povratiti zadavanjem vremena kada su podaci obrisani za jednog ili više korisnika istovremeno. Ovom opcijom omogućavate da se podaci povrate u situacijama kada je korisnik slučajno obrisao poruke ili dokumente.

Napomena: Kada korisnik obriše dokument sa Drive-a ili obriše poruku iz Primljenih (Inbox) na svom Gmail-u, podaci prelaze u Otpad (Trash), odakle može lako da ih sam vrati. Kada kasnije isprazni Otpad ili sistem posle izvesnog vremenskog perioda sam obriše poruke iz Otpada, stavka je obrisana. Tada možete da je povratite.

Okolnosti koje treba razmotriti pre pokretanja vraćanja obrisanih podataka:

  • Vraćanje podataka može da se pokrene za pojedinačnog korisnika sa stranice njegovih korisničkih podataka ili grupno do 10 korisnika istovremeno sa stranice Lista korisnika.
  • Podaci koji mogu da se povrate su obrisani pre ne više od 25 dana.
  • Ako su obrisani dokumenti na Disku bili deljeni sa drugim korisnicima, kada budete povratili dokumente deljenje neće biti u prvobitnom stanju nego se mora ponovo podesiti.
Napomena: Ako korisnikov nalog ima ograničen prostor na Drive-u pre pokretanja funkcije spašavanja mora se obezbediti dovoljno slobodnog prostora za podatke koje vraćate.
  • 31 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Uputstva za Gmail

https://support.google.com/mail/