Promena PHP verzije

Na našim serverima imamo instaliranih nekoliko verzija PHP-a. Da biste promenili PHP verziju za folder u kome se nalazi Vaša skripta napravite fajl .htaccess ili ako već postoji u njega dodajte sledeću komandu AddHandler u zavisnosti od verzije:
Za PHP 7.2

AddHandler application/x-httpd-php72 .php .php5 .php4 .php3

PHP 7.1

AddHandler application/x-httpd-php71 .php .php5 .php4 .php3

PHP 7.0

AddHandler application/x-httpd-php70 .php .php5 .php4 .php3

PHP 5.6

AddHandler application/x-httpd-php56 .php .php5 .php4 .php3

PHP 5.5

AddHandler application/x-httpd-php55 .php .php5 .php4 .php3


  • 0 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Kodna strana

Ako Vam se dogodi da kod selidbe sajta/foruma/bloga/CMSa dobijete kuke i kvake umesto...

Selidba SMF foruma

Kada preselite SMF forum na novi server skripta najčešće ne uspeva automatski da detektuje nove...

Sinhronizacija baze sa računara na server

#/bin/bashmysqldump --opt -u MYSQL_USER_NA_LOCALHOSTU -pLOZINKA IME_BAZE | bzip2 --best >...