odgovori

 Napravi MySQL bazu podataka

Postoje dva načina za kreiranje MySQL baze podataka. Najlakši način je korišćenje...

 Napravi novog MySQL korisnika

Koraci U „New User“ delu, unesite korisničko ime i lozinku koju želite da...

 Obriši MySQL bazu podataka

Brisanje MySQL baze podataka sa Vašeg veb hosting naloga je veoma lako. Pratite sledeće...

 Obriši MySQL korisnika

Oduzimanje (brisanje) pristupa korisnika bazi   Koraci Kada se stranica učita,...

 PhpMyAdmin

Da bi ste naučili kako da koristite sve phpMyAdmin dostupne mogućnosti, posetite...

 Popravi MySQL bazu podataka

Možete popraviti Vašu MySQL bazu podataka koristeći „Repair DB“ opciju u...

 Proveri MySQL bazu podataka

Koraci Izaberite bazu podataka koju želite da proverite iz Check DB padajućeg menija....

 Udaljeni pristup MySQL bazi podataka

„localhost“ se odnosi na server koji vaš sajt trenutno koristi. Koraci...