Napravi MySQL bazu podataka

Postoje dva načina za kreiranje MySQL baze podataka. Najlakši način je korišćenje čarobnjaka za MySQL bazu podataka ugrađenog direktno u cPanel meniju. Drugi način uključuje još nekoliko koraka, ali ne zahteva korišćenje čarobnjaka.

Pravljenje nove MySQL baze podataka pomoću čarobnjaka

 

Koraci

 1. Kada se stranica učita, unesite ime vaše nove baze podataka u New Database polje za unos teksta.
 2. Zatim, kliknite na Next Step dugme.
 3. Videćete sledeće poruku:
  • „Added the database YOUR_DATABASE_NAME.“
 4. Unesite korisničko ime i lozinku koju želite da koristite za ovu bazu podataka u Username i Password polju za unos teksta.
 5. Zatim, kliknite na Next Step dugme.
 6. Videćete sledeće poruku:
  • „Added USERNAME with the password PASSWORD.“
 7. Kada se stranica učita videćete tabelu sa dve kolone. Na vrhu tabele se nalazi opcija ALL PRIVILEGES koja vam omogućava kreiranje baze podataka sa svim privilegijama, u suprotnom možete izabrati svaku opciju ponaosob iz obe kolone za koje želite da budu omogućene u vašoj novoj bazi podataka. Ove opcije uključuju:
  • SELECT - Omogućava USERNAME da izabere podatke iz tabele baze podataka.
  • INSERT - Omogućava USERNAME unos podataka u tabelu baze podataka.
  • UPDATE - Omogućava USERNAME ažuriranje podataka u tabeli baze podataka.
  • DELETE - Omogućava USERNAME brisanje podataka iz tabele baze podataka.
  • INDEX - Omogućava USERNAME kreiranje indeksa kolone u tabeli baze podataka. Ovo može ubrzati bazu podataka.
  • CREATE TEMPORARY TABLES - Omogućava USERNAME kreiranje privremene tabele u bazi podataka.
  • CREATE - Omogućava USERNAME kreiranje tabele u bazi podataka.
  • ALTER - Omogućava USERNAME izmenu tabela baze podataka.
  • DROP - Omogućava USERNAME brisanje tabela iz baze podataka.
  • LOCK TABLES - Omogućava USERNAME zaključavanje tabela baze podataka.
  • REFERENCES - Omogućava USERNAME da kreira reference za tabelu u bazi podataka.

 

Obično ćete štiklirati All Privileges opciju, osim u slučaju da želite specifičnu kontrolu nad korisnikom kojeg kreirate za ovu bazu podataka.
 1. Pod pretpostavkom da ste izabrali ili All Privileges opciju ili kombinaciju opcija u dvema kolonama, nastavite dalje tako što ćete kliknuti na Make Changes dugme.
 2. Videćete sledeću poruku:
  • „User USERNAME was added to the database DATABASE.“,
 3. Kada se stranica učita, biće vam dostupne tri opcije:
  • Add another database - Kliknite na ovu vezu ukoliko želite da dodate još jednu MySQL bazu podataka na Vaš veb hosting nalog.
  • Add another user using the MySQL Database Area - Kliknite na ovu vezu ukoliko želite da dodate još jednog korisnika bazi podataka koju ste kreirali u koraku iznad.
  • Return to Home - Kliknite na ovu vezu ukoliko želite da se vratite početnu stranu cPanel-a.

Ručno pravljenje MySQL baze podataka

 

Koraci

 1. Kada se stranica učita, unesite ime vaše nove baze podataka u New Database polje za unos teksta.
 2. Zatim, kliknite na Create Database dugme.
 3. Videćete sledeću poruku:
  • „Added the database YOUR_DATABASE_NAME.“
 4. Kliknite na Go Back vezu.
 5. Kada se stranica učita, videćete tabelu sa Vašom novokreiranom bazom podataka koja sadrži sledeće informacije, razdvojene u pet kolona:
  • Database - Ova stavka će biti ime baze podataka koju ste kreirali u prvom koraku iznad.
  • Size - Ova stavka će biti veličina baze podataka koju ste kreirali u prvom koraku iznad.
  • Users - Ova stavka će biti korisnik baze podataka koju ste kreirali u prvom koraku iznad. Kada po prvi put ručno kreirate novu bazu podataka, ova kolona će biti prazna. Nastavite do šestog koraka ispod kako bi ste naučili da kreirate i dodate korisnika vašoj novoj bazi podataka.
  • Actions - Imate jedan izbor:
 6. U „New User“ delu, unesite korisničko ime i lozinku koju želite da koristite za ovu bazu podataka u Username i Password polje za unos teksta.
 7. Zatim, kliknite na Create User dugme.
 8. Videćete sledeću poruku:
  • „Added USERNAME with the password PASSWORD.“
 9. Kliknite na Go Back vezu.
 10. Pronađite Add User To Database sekciju. Izaberite korisnika kojeg ste kreirali u šestom koraku iznad iz User padajućeg menija. Zatim izaberite bazu podataka kojoj želite da dodate korisnika iz Database padajućeg menija.
 11. Nakon toga, kliknite na Submit dugme.
 12. Kada se stranica učita videćete tabelu sa dve kolone. Na vrhu tabele se nalazi opcija ALL PRIVILEGES koja vam omogućava kreiranje baze podataka sa svim privilegijama, u suprotnom možete izabrati svaku opciju ponaosob iz obe kolone za koje želite da budu omogućene u vašoj novoj bazi podataka. Ove opcije uključuju:
  • SELECT - Omogućava USERNAME da izabere podatke iz tabele baze podataka.
  • INSERT - Omogućava USERNAME unos podataka u tabelu baze podataka.
  • UPDATE - Omogućava USERNAME ažuriranje podataka u tabeli baze podataka.
  • DELETE - Omogućava USERNAME brisanje podataka iz tabele baze podataka.
  • INDEX - Omogućava USERNAME kreiranje indeksa kolone u tabeli baze podataka. Ovo može ubrzati bazu podataka.
  • CREATE TEMPORARY TABLES - Omogućava USERNAME kreiranje privremene tabele u bazi podataka.
  • CREATE - Omogućava USERNAME kreiranje tabele u bazi podataka.
  • ALTER - Omogućava USERNAME izmenu tabela baze podataka.
  • DROP - Omogućava USERNAME brisanje tabela iz baze podataka.
  • LOCK TABLES - Omogućava USERNAME zaključavanje tabela baze podataka.
  • REFERENCES - Omogućava USERNAME da kreira reference za tabelu u bazi podataka.

 

Obično ćete štiklirati All Privileges opciju, osim u slučaju da želite specifičnu kontrolu nad korisnikom kojeg kreirate za ovu bazu podataka.
 1. Pod pretpostavkom da ste izabrali ili All Privileges opciju ili kombinaciju opcija u dvema kolonama, nastavite dalje tako što ćete kliknuti na Make Changes dugme.
 2. Videćete sledeću poruku:
  • „User USERNAME was added to the database DATABASE.“,
 3. Kliknite na Go Back vezu.
 4. Sada bi trebali da vidite korisnika kojeg ste kreirali u šestom koraku, u koloni Users.
 • 9 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Udaljeni pristup MySQL bazi podataka

„localhost“ se odnosi na server koji vaš sajt trenutno koristi. Koraci...

PhpMyAdmin

Da bi ste naučili kako da koristite sve phpMyAdmin dostupne mogućnosti, posetite...

Popravi MySQL bazu podataka

Možete popraviti Vašu MySQL bazu podataka koristeći „Repair DB“ opciju u...

Obriši MySQL korisnika

Oduzimanje (brisanje) pristupa korisnika bazi   Koraci Kada se stranica učita,...

Obriši MySQL bazu podataka

Brisanje MySQL baze podataka sa Vašeg veb hosting naloga je veoma lako. Pratite sledeće...