Verifikacija pošte (BoxTrapper)

BoxTrapper štiti Vaše sanduče za e-poštu od neželjene pošte tako što svim ljudima koji nisu na Vašoj beloj listi šalje verifikacionu poruku na koju oni moraju da odgovore pre nego što budu bili u mogućnosti da vam šalju e-poštu. Ovo je efikasan način da budete sigurni da će samo ljudi koje ste odobrili moći da vam šalju poruke. Neželjena pošta(SPAM) neće stizati u Vaše sanduče bez da vi to prethodno niste dozvolili.

Podešavanje verifikacije e-pošte

 

Koraci

 1. Kada se stranica učita videćete listu svih naloga e-pošte koji su prethodno kreirani. Nalozi e-pošte će biti izlistani u tabeli sa tri kolone koja sadrži sledeće informacije:
  • Account - Ovo polje sadrži adresu e-pošte.
  • Status - Postoje dve statusne opcije (DISABLED i ENABLED). Jedna od njih će biti prikazana u zavisnosti od trenutnog statusa pridruženog naloga za e-poštu.
  • Function - Ova kolona sadrži vezu Manage koja vam omogućava upravljanje verifikacijom e-pošte koristeći BoxTrapper softver. Kliknite na ovaj link da podesite i uključite verifikaciju e-pošte za pridruženi nalog e-pošte.
 2. Kliknite na dugme Enable da bi ste aktivirali verifikaciju e-pošte.
 3. Videćete sledeću potvrdnu poruku:
  • „BoxTrapper has been ENABLED on the account VAŠA_E-ADRESA.“
 4. Kliknite na vezu Go Back.
 5. Kada se stranica učita biće vam dostupne sledeće opcije:
  • Configure Settings - Omogućava vam podešavanje adresa e-pošte koje su pridružene BoxTrapper softveru. Takođe možete podesiti koliko dugo će se čuvati izveštaji i poruke na čekanju.
  • Edit Confirmation Messages - Omogućava vam izmenu raznih poruka koje će korisnici primati kada šalju poruke na nalog koji ima aktiviran BoxTrapper.
  • Edit Forward/White/Black/Ignore Lists - Dozvoljava vam da odobrite, odbijete i ignorišete poruke sa određenih naloga.
  • Review Log - Pregled izveštaja obezbeđuje pregled svih poruka poslatih na vaš nalog e-pošte za svaki dan.
  • Review Queue - Omogućava vam podešavanje adresa e-pošte koje su pridružene BoxTrapper softveru. Takođe možete podesiti koliko dugo će se čuvati izveštaji i poruke na čekanju.

Configure Settings

Omogućava vam podešavanje adresa e-pošte koje su pridružene BoxTrapper softveru. Takođe možete podesiti koliko dugo će se čuvati izveštaji i poruke na čekanju.

Koraci

 1. Podesite sledeće:
  • Email address going to this account (comma separated list) - Unesite korisnička imena naloga e-pošte koja želite da pridružite BoxTrapper podešavanjima. Ili možete podesiti svaki ponaosob prateći korake u sekciji Podešavanje verifikacije e-pošte iznad.
  • How many days should logs and messages in queue be kept - Unesite koliko dana želite da se izveštaji i poruke na čekanju čuvaju. Ovo će vam omogućiti pregled izveštaja i poruka na čekanju bilo kad, u periodu koji ste naveli.
  • Enable Automatic White-listing - Štiklirajte ili se uverite da je ova opcija štiklirana da bi ste omogućili belu listu, pošto će to aktivirati BoxTrapper na adresama koje ste uneli i podesili iznad.
 2. Kliknite na dugme Save.
 3. Videćete sledeću potvrdnu poruku:

„Configured BoxTrapper for VAŠA_E-ADRESA.“

„Your changes have been saved.“

 1. Kliknite na vezu Go Back. Kada se stranica učita, kliknite na Go Back vezu još jednom. Nakon toga pređite na sledeću sekciju ispod, Edit Confirmation Messages.

Edit Confirmation Messages

Omogućava vam izmenu raznih poruka koje će korisnici primati kada šalju poruke na nalog koji ima aktiviran BoxTrapper. Postoje tri vrste poruka koje se koriste u BoxTrapper-u:

 • verify - Ova konfirmaciona poruka je prva poruka koja se šalje nekom ko vam je prvi put poslao poruku. Morate ostaviti „verify#%msgid%“ varijabilu netaknutu u temi poruke da bi konfirmaciona poruka bila ispravna. Takođe je dobra ideja da ostavite “%email%“ varijabilu u liniji To da bi ste potvrdili adresu e-pošte koja se koristi. Kliknite na dugme Save nakon što ste izmenili verify konfirmacionu poruku.
 • blacklist - Ukoliko odbijete verifikaciju adrese, pošiljaoc će primiti bleklist poruku u kojoj se kaže da Vi ne prihvatate poruke sa adrese pošiljaoca. Možete izmeniti poruku prema svojim potrebama. Korišćene varijabile uključuju (%email%, %subject%, %acct%, i %headers%). Kliknite na dugme Save nakon što izmenite blacklist konfirmacionu poruku.
 • returnverify - Ova konfirmaciona poruka šalje poruku na adresu pošiljaoca u kojoj se kaže da ste Vi odobrili njegovu adresu e-pošte za slanje poruka na vaš nalog. Možete izmeniti poruku prema svojim potrebama. Korišćene varijabile uključuju (%email%, %subject%, %acct%, i %headers%). Kliknite na dugme Save nakon što izmenite returnverify konfirmacionu poruku.

Da izmenite bilo koju konfirmacionu poruku, kliknite na dugme Edit pored vrste konfirmacije. Ukoliko ste izmenili bilo koju konfirmacionu poruku i želeli bi ste da vratite poruku na podrazumevano stanje, kliknite na dugme Reset to default.

Možete izmeniti bilo koju konfirmacionu poruku kako vama odgovara. Kada završite sa izmenom poruke, kliknite na vezu Go Back. Kada se stranica učita, kliknite na Go Back vezu još jednom. Nakon toga pređite na sledeću sekciju ispod Edit Forward/White/Black/Ignore Lists.

Edit Forward/White/Black/Ignore Lists

Dozvoljava vam da odobrite, odbijete i ignorišete poruke sa određenih naloga. Postoje četiri vrste lista u BoxTrapper-u. One uključuju:

 • Forward List - Lista prosleđivanja je lista sa adresama na koje odobrene i verifikovane poruke treba da se pošalju pored adresa koje stiti BoxTrapper.
 • White List - Bela lista je lista sadržaja koji će biti primljen u vaše sanduče uz potvrdu. Lista bi trebala da sadrži jedan unos po redu. Unosi bi trebali da budu u regularnom perl formatu. Na primer: [email protected] bi bilo john\@domain\.com i sve adrese na domenu domain.com bile bi .+\@domain\.com
 • Ignore List - Lista ignorisanja je lista korisnika ili tema koja sprečava iste da vam budu isporučene. Lista bi trebala da sadrži jedan unos po redu. Unosi bi trebali da budu u regularnom perl formatu. Na primer: [email protected] bi bilo john\@domain\.com i sve adrese na domenu domain.com bile bi .+\@domain\.com
 • Black List - Crna lista je lista sadržaja koji neće biti primljen u vaše sanduče. Pošiljaoc sa čiji je sadržaj na ovoj listi će primiti upozoravajuću poruku koju vi izaberete. Lista bi trebala da sadrži jedan unos po redu. Unosi bi trebali da budu u regularnom perl formatu. Na primer: [email protected] bi bilo john\@domain\.com i sve adrese na domenu domain.com bile bi .+\@domain\.com

Da bi ste uredili bilo koju listu, kliknite na vezu Edit TYPE List. Kada ste izmenili listu prema vašim potrebama, kliknite na dugme Save.

Review Log

Pregled izveštaja obezbeđuje pregled svih poruka poslatih na vaš nalog e-pošte za svaki dan. Ukoliko postoji bilo kakav izveštaj za određeni dan, oni će biti izlistani na ovoj strani. Da bi ste se vratili na prošli dan, kliknite na vezu « DATE koja se nalazi na levom delu strane. Da bi ste prešli na dan posle trenutno izabranog dana, kliknite n avezu DATE » koja se nalazi na desnom delu strane.

Review Queue

Omogućava vam podešavanje adresa e-pošte koje su pridružene BoxTrapper softveru. Takođe možete podesiti koliko dugo će se čuvati izveštaji i poruke na čekanju.

 1. Možete potražiti određenu poruku u Search Queue na osnovu pošiljaoca, teme ili sadržaja poruke. Izaberite vrstu koju želite da pronađete iz Search In padajućeg menija. Nakon toga ukucajte šta želite da pronađete u polju za unos teksta for search string.
 2. Kada ste izabrali i ukucali tražene informacije, kliknite na dugme Submit:.
 3. Pronađene poruke možete ili obrisati(Delete) ili staviti na belu listu(Whitelist & Deliver). Izaberite šta želite i kliknite na Submit dugme.
 • 8 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Podesi skupljanje pošte (Catch All)

Podrazumevana adresa e-pošte (catch-all) će „uhvatiti“ bilo koju poruku koja...

Promena MX zapisa

Možete koristiti DNS File MX Entry Maintenance funkciju da izmenite gde će e-pošta...

Filtriranje neželjene pošte (SPAM-a) (SpamAssist)

SpamAssassin i SpamBox vam omogućavaju detekciju neželjenih poruka i markiranja istih radi...

Prosleđivanje pošte

Prosleđivanje e-pošte vam omogućava slanje kopija celokupne e-pošte sa jedne...

Filtriranje pošte

Filtriranje e-pošte može biti korisno ukoliko želite da poruke koje primite...