Filtriranje pošte

Filtriranje e-pošte može biti korisno ukoliko želite da poruke koje primite pošaljete na određeno mesto, zavisno od njihovog sadržaja. Filtriranjem možete sortirati poruke na poslovne i privatne, da obrišete neželjenu poštu, ili da ih sortirate po nekom drugom osnovu.

Kreiranje filtera e-pošte

 

Koraci

 1. Kliknite na dugme Add Filter u sekciji Create Filter.
 2. Prvo podešavanje je definisanje Filter-a. Dva padajuća menija i polje za unos teksta će biti dostupni. Prvi padajući meni sadrži sledeće informacije:

Options 1

 • From
 • Subject
 • To
 • Body
 • Any Header
 • SpamAssassin Spam Header

Izaberite jednu od ponuđenih opcija iz Options 1 padajućeg menija. Ovom opcijom ćete navesti pomoću kojih delova poruke će se e-pošta filtrirati.

 

Da filtrirate svu poštu koju je SpamAssassin označio kao SPAM, samo izaberite SpamAssassin Spam Header, begins with, i nakon toga unesite Yes u polje za unos teksta.

Drugi padjući meni sadrži sledeće:

Options 2

 • equals
 • matches regex
 • contains
 • begins with

Izaberite jednu od ponuđenih opcija iz Options 2 padajućeg menija. Ovom opcijom ćete navesti na koji način ćete filtrirati delove poruka e-pošte.

Filter Text

U polje za unos teksta koje sledi dva padajuća menija bi trebalo da se unese reč ili ključna reč koju želite da koristite prilikom filtriranja e-pošte. Unesite vaš filter u polje za unos teksta.

 1. Naredna opcija je Destination ili lokacija gde bi filtrirana e-pošta trebala da bude poslata. Pogledajte primer ispod:
PRIMER: "Discard", "|/home/user/email.pl" ili "[email protected]" (bez navodnika). 
 1. Kliknite na dugme Activate.
 2. Videćete sledeće:
  • „A filter has been added that sends all mail OPTION_1 that OPTION_2 FILTER_TEXT to DESTINATION“
 3. Kliknite na vezu Go Back.
 4. Kada se stranica učita, videćete tabelu sa dvema kolonama u kojoj se nalaze sledeće informacije:
  • Filter - Ovo polje sadrži filter koji ste podesili iznad.
  • Destination - Ovo polje sadrži lokaciju koju ste izabrali u trećem koraku iznad.
  • Delete - Kliknite na ikonicu x u kružiću da bi ste obrisali filter.
 5. Ako ste pratili korake od 1 do 6 iznad, sada možete da testirate Vaš nov filter. Pogledajte sekciju Filter Test i unesite kompletnu poruku (uključujući zaglavlje) u polju za unos teksta Filter Test da vidite kako će poruka biti procesirana sa trenutno aktivnim filterima.
 6. Kliknite na dugme Test Filter.
 7. Test Filter rezultati će biti prikazani kada se stranica učita. Ukoliko bude bilo grešaka ili problema sa filterom e-pošte, kontaktirajte tehničku podršku vašeg hosting provajdera za dalju pomoć.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Podesi skupljanje pošte (Catch All)

Podrazumevana adresa e-pošte (catch-all) će „uhvatiti“ bilo koju poruku koja...

Promena MX zapisa

Možete koristiti DNS File MX Entry Maintenance funkciju da izmenite gde će e-pošta...

Filtriranje neželjene pošte (SPAM-a) (SpamAssist)

SpamAssassin i SpamBox vam omogućavaju detekciju neželjenih poruka i markiranja istih radi...

Verifikacija pošte (BoxTrapper)

BoxTrapper štiti Vaše sanduče za e-poštu od neželjene pošte tako...

Prosleđivanje pošte

Prosleđivanje e-pošte vam omogućava slanje kopija celokupne e-pošte sa jedne...