Napravite novi nalog za E-poštu

Koraci

 1. Podesite sledeće u sekciji Add a New Email Account:
  • E-mail - Unesite naziv naloga e-pošte kojeg želite da kreirate. Ovo će biti korisničko ime kao sto je [email protected]. Iz padajućeg menija izaberite domen koji želite da koristite za nalog e-pošte.
  • Password - Unesite lozinku koju želite da koristite za novi nalog e-pošte.
  • Mailbox quota (nije obavezno) - Unesite količinu prostora na disku (u megabajtima) koju želite da dodelite novom nalogu e-pošte.
 2. Kliknite na dugme Create.
 3. Videćete sledeću poruku:
  • „The e-mail account EMAIL_ACCOUNT with the login USERNAME+DOMAIN_NAME and password PASSWORD with a quota of MEGABYTES Megabytes was successfully created.“
 4. Kliknite na vezu Go Back.
 5. Trebali bi da vidite Vaš novi nalog e-pošte u tabeli Current Accounts, izlistanu ispod kolone Account. Tabela Current Accounts obezbeđuje sledeće informacije:
  • Account - Nalozi e-pošte i njihove adrese koje ste Vi kreirali.
  • Access Webmail - Možete direktno pristupiti pridruženom nalogu e-pošte pomoću dostupne veb aplikacije za čitanje e-pošte.
  • Usage - Ovde možete videti koliko prostora na disku pridruženi nalog koristi.
  • Functions - Padajući meni sadrži sledeće opcije za upravljanje pridruženim nalogom za e-poštu:
   • Delete - Ova opcija će izbrisati pridruženi nalog e-pošte.
   • Change Quota - Ova opcija vam omogućava promenu veličine dodeljenog prostora na disku za pridruženi nalog e-pošte.
   • Change Password - Ova opcija vam omogućava promenu lozinke pridruženog naloga za e-poštu.
   • Configure Mail Client - Pomoću ove opcije možete automatski podesiti Vašu desktop aplikaciju za čitanje e-pošte koristeći informacije pridruženog naloga e-pošte, koisničkog imena, lozinke i adrese e-pošte.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Podesi skupljanje pošte (Catch All)

Podrazumevana adresa e-pošte (catch-all) će „uhvatiti“ bilo koju poruku koja...

Promena MX zapisa

Možete koristiti DNS File MX Entry Maintenance funkciju da izmenite gde će e-pošta...

Filtriranje neželjene pošte (SPAM-a) (SpamAssist)

SpamAssassin i SpamBox vam omogućavaju detekciju neželjenih poruka i markiranja istih radi...

Verifikacija pošte (BoxTrapper)

BoxTrapper štiti Vaše sanduče za e-poštu od neželjene pošte tako...

Prosleđivanje pošte

Prosleđivanje e-pošte vam omogućava slanje kopija celokupne e-pošte sa jedne...