Podešavanje aplikacije za primanje i slanje pošte na Vašem računaru

Klijent za e-poštu je aplikacija koju koristite da bi ste proveravali svoju e-poštu. Klijent za e-poštu može biti baziran na vebu, ili desktop aplikacija kao što je Mozilla Thunderbird ili Outlook Express.

Zašto da podesim moj klijent za e-poštu?

Možete podesiti vaš klijent za e-poštu da bi ste primali e-poštu sa bilo kog naloga kojeg ste podesili pomoću cPanel-a. Na primer, ukoliko koristite Outlook Express i želite da podesite aplikaciju da prima i šalje e-poštu sa naloga kreiranih u cPanel-u, možete podesiti cPanel da on automatski podesi Outlook Express za vas.

Koraci

  1. Pronađite nalog e-pošte koji želite da koristite prilikom podešavanja klijenta e-pošte u tabeli Current Accounts.
  2. Izaberite opciju Configure Mail Client iz padajućeg menija u koloni Functions.
  3. Postoje dva načina za podešavanje vašeg klijenta za e-poštu. Možete koristiti opciju Auto-Configure koja automatski podešava Vaš klijent za e-poštu ili ručno postaviti vrednosti koristeći informacije koje se nalaze u kontrolnom panelu.

Pažnja: Automatsko podešavanje možete koristiti za sledeće klijente e-pošte: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express i Apple's Mail.

Takođe možete izabrati IMAP ili POP3 protokol prilikom podešavanja vaseg klijenta za e-poštu. Definicije su prikazane ispod:

IMAP: IMAP pristup e-pošti koordinira između servera i vaše aplikacije za e-poštu.
Poruke koje su pročitane/obrisane/odgovorene će biti prikazane kao pročitane/obrisane/odgovorene i na serveru
i u aplikaciji za e-poštu.

Možete saznati više o POP3 protokolu pomoću Wikipedije na http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol.

POP3: POP3 ne koordinira sa serverom. Poruke koje su označene kao pročitane/obrisane/odgovorene u aplikaciji za
e-poštu neće biti prikazane kao takve na serveru. Ovo znači da će buduća preuzimanja poruka iz vašeg inbox-a pomoću
POP3 prikazati sve poruke kao nepročitane.

Možete saznati više o POP3 protokolu pomoću Wikipedije na http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol.

Opcija Auto-Configure

Kliknite na jednu od opcija Auto-Configure zavisno od toga koji klijent za e-poštu i protokol želite da koristite. U našem primeru smo izabrali opciju Auto-Configure Microsoft Outlook for POP3 Access. Pojaviće se iskačući prozor sa porukom koja kaže šta će kontrolni panel uraditi da bi automatski podesio klijent za e-poštu koji ste Vi izabrali. cPanel će prepraviti vaša podešavanja u registru i podesiti vaš klijent za e-poštu. Pratite dodatna pitanja koja se mogu pojaviti na ekranu da bi ste završili proces.

Ručno podešavanje Vašeg klijenta za e-poštu

Sledeća podešavanja su prethodno određena za vas u kontrolnom panelu bazirana na tome koji ste nalog za e-poštu izabrali u trećem koraku iznad:

  • Korisničko ime za server e-pošte
  • Dolazni server e-pošte
  • Odlazni server e-pošte
  • Podržani dolazni protokoli e-pošte
  • Podržani odlazni protokoli e-pošte

Ukoliko vam je potrebna pomoć za ručno podešavanje vašeg klijenta za e-poštu, pitajte vašeg administratora sistema.

  • 4 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Podesi skupljanje pošte (Catch All)

Podrazumevana adresa e-pošte (catch-all) će „uhvatiti“ bilo koju poruku koja...

Promena MX zapisa

Možete koristiti DNS File MX Entry Maintenance funkciju da izmenite gde će e-pošta...

Filtriranje neželjene pošte (SPAM-a) (SpamAssist)

SpamAssassin i SpamBox vam omogućavaju detekciju neželjenih poruka i markiranja istih radi...

Verifikacija pošte (BoxTrapper)

BoxTrapper štiti Vaše sanduče za e-poštu od neželjene pošte tako...

Prosleđivanje pošte

Prosleđivanje e-pošte vam omogućava slanje kopija celokupne e-pošte sa jedne...