Dodajte automatski odgovor

Automatski odgovori vam omogućavaju slanje automatskih poruka svakome ko pošalje poruku na Vaš nalog e-pošte. Kada je poruka poslata na Vaš nalog e-pošte, odgovor koji ste Vi kreirali će biti poslat osobi koja Vam je poslala poruku. Ova mogućnost neće sprečiti isporuku Vaše e-pošte. Ova mogućnost može biti korisna za obaveštavanje klijenata da ste trenutno na odmoru, ili obezbeđuje korisne informacije ukoliko klijent pošalje pitanje ili zahtev.

Ovo može biti korisno kada ste na odmoru ili nedostupni, ili ukoliko imate opštu poruku koju želite da šaljete kao automatski odgovor.

Koraci

 1. Kliknite na dugme Add Auto-Responder.
 2. Unesite sledeće:
  • E-mail - Unesite korisničko ime za adresu e-pošte koju koristite za kreiranje automatskog odgovora. Nakon toga izaberite domen za pridruženu adresu e-pošte iz padajućeg menija.
  • From - Unesite adresu e-pošte pošiljaoca u polje From.
  • Subject - Unesite naslov automatskog odgovora u polje Subject.
  • Character Set - Izaberite skup znakova koji želite da koristite iz padajućeg menija Character Set.
  • HTML Message - Ukoliko želite da automatski odgovor bude poslat kao HTML, štiklirajte polje HTML Message.
  • Body - Unesite tekst/html Vašeg automatskog odgovora u polju Body.

 

Takođe imate opciju korišćenja sledećih varijabila u telu (oblast za unošenje teksta) vaših poruka, kako za poruke koje sadrže čist tekst, tako iz za HTML poruke:
%subject% Tema poruke koja je poslata na adresu e-pošte koja koristi auto odgovor.
%from% Pošiljaoc poruke koja je poslata na adresu e-pošte koja koristi auto odgovor.
%email% Adresa e-pošte pošiljaoca iz poruke koja je poslata na adresu e-pošte koja koristi auto odgovor.
 1. Kliknite na dugme Create/Modify.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Podesi skupljanje pošte (Catch All)

Podrazumevana adresa e-pošte (catch-all) će „uhvatiti“ bilo koju poruku koja...

Promena MX zapisa

Možete koristiti DNS File MX Entry Maintenance funkciju da izmenite gde će e-pošta...

Filtriranje neželjene pošte (SPAM-a) (SpamAssist)

SpamAssassin i SpamBox vam omogućavaju detekciju neželjenih poruka i markiranja istih radi...

Verifikacija pošte (BoxTrapper)

BoxTrapper štiti Vaše sanduče za e-poštu od neželjene pošte tako...

Prosleđivanje pošte

Prosleđivanje e-pošte vam omogućava slanje kopija celokupne e-pošte sa jedne...