Dodatni domeni

Ukoliko dodajete dodatni domen, možete koristiti trenutni poddomen tako što ćete podesiti da koreni/početni direktorijum bude isti kao direktorijum u kojem se poddomen nalazi.

Kreiranje dodatnih domena

 

Koraci

 1. Unesite ime koje želite da koristite za dodatni domen u polju New Domain Name.
 2. Kada postavite kursor na polje Subdomain/Ftp Username, cPanel automatski popunjava korisničko ime i polje Document Root home. Vi možete izmeniti te podatke mada će podrazumevani podaci kreirani od strane sistema uglavnom raditi.
 3. Unesite lozinku po vašem izboru u polju Password. Lozinka može biti bilo šta i ne mora trenutno postojati.
 4. Kliknite na dugme Add Domain!.

 

Može potrajati par minuta dok sistem ne kreira Vaš dodatni domen. Molim budite strpljivi i ne klikćite na nijedno dugme dok sistem kreira novi dodatni domen.
 1. Na sledečoj stranici će biti ispisano ADDON_DOMAIN has been created!“. Na njoj će takođe biti link ka menadžeru datoteka kako bi ste mogli da upravljate datotekama za vaš novi dodatni domen. Da saznate više o menadžeru datoteka, pročitajte Upotreba menadžera datoteka ili možete kliknuti na dugme Go Back da vidite informacije o vašem dodatnom domenu (Pređite na korak 6 ispod da saznate više).
 2. Kada se stranica učita, videćete tabelu sa vašim novim dodatnim domenom koja sadrži sledeće informacije, podeljene u pet kolona:
  • Addon Domains - Ovaj unos će biti ime dodatnog domena koje ste izabrali u prvom koraku iznad.
  • Document Root - Ovaj unos će biti putanja korenog/početnog direktorijuma kreiranog u drugom koraku iznad.
  • Username - Ovaj unos će biti lozinka koju ste uneli u trećem koraku iznad.
  • Redirection - Ukoliko ste postavili preusmeravanje za dodatni domen čija podešavanja gledate, u koloni Redirection će pisati redirected to PATH YOU ENTERED. Da bi ste naučili kako da postavite preusmeravanje za Vaš dodatni domen, pogledajte Upravljanje (postavljanje) preusmeravanja dodatnih domena.
  • Actions - Imate dva izbora:
   • Manage Redirection - Kliknite na ovu opciju da bi ste podesili preusmeravanje za dodatni domen.
   • Remove - Kliknite na ovu opciju kako bi ste kompletno uklonili dodatni domen sa sistema.

Dalja rasprava

Moći ćete da pošaljete/preuzmete datoteke preko FTP-a direktno na lokaciju seta datoteka Vašeg dodatnog domena koristeći kombinaciju korisničkog imena i lozinke koje ste prethodno podesili u drugom i trećem koraku iznad.

 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Preusmeravanja

Koraci Izaberite tip preusmeravanja koje želite da kreirate iz padajućeg menija. Imate dva...

Parkirani domeni

Kreiranje novog parkiranog domena Koraci U polje za unos teksta unesite ime domena kojeg...

Uklanjanje dodatnih domena

Koraci Pretpostavimo da ste kreirali dodatni domen, pogledajte tabelu Addon Domains kako je...

Postavljanje-upravljanje preusmeravanja dodatnih domena

Upravljanje preusmeravanjem dodatnih domena Koraci Pretpostavimo da ste kreirali dodatni...

Uklanjanje poddomena

Kada obrišete poddomen, Vi brišete SAMO adresu tog domena. Posebno ćete morati da...