Uklanjanje poddomena

Kada obrišete poddomen, Vi brišete SAMO adresu tog domena. Posebno ćete morati da obrišete direktorijume i datoteke za taj poddomen.

Koraci

  1. Pretpostavimo da ste kreirali poddomen, pogledajte tabelu Subdomains kako je opisano u petom koraku dokumenta Poddomeni.
  2. U toj tabeli pronađite poddomen koji želite obrišete.
  3. Zatim, kliknite na Remove vezu u koloni Actions.
  4. Kada se stranica učita, kliknite na dugme Yes.
  5. Na narednoj stranici će pisati: „The subdomain NAZIV_VAŠEG_PODDOMENA has been successfully removed.“
  • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Preusmeravanja

Koraci Izaberite tip preusmeravanja koje želite da kreirate iz padajućeg menija. Imate dva...

Parkirani domeni

Kreiranje novog parkiranog domena Koraci U polje za unos teksta unesite ime domena kojeg...

Uklanjanje dodatnih domena

Koraci Pretpostavimo da ste kreirali dodatni domen, pogledajte tabelu Addon Domains kako je...

Postavljanje-upravljanje preusmeravanja dodatnih domena

Upravljanje preusmeravanjem dodatnih domena Koraci Pretpostavimo da ste kreirali dodatni...

Dodatni domeni

Ukoliko dodajete dodatni domen, možete koristiti trenutni poddomen tako što ćete podesiti...