Filtriranje neželjene pošte (SPAM-a) (SpamAssist)

SpamAssassin i SpamBox vam omogućavaju detekciju neželjenih poruka i markiranja istih radi sprečavanja primanja takvih poruka u vaše sanduče. SpamAssassin je automatizovani sistem filtriranja e-pošte koji pokušava da identifikuje spam poruke na osnovu sadržaja zaglavlja i tela poruke. SpamBox će sve poruke koje su od strane SpamAssassin-a identifikovane kao spam prebaciti u u odvojeni direktorijum koji se naziva spam. Spam direktorijum će se puniti i trebao bi redovno da se prazni. Da bi ste saznali više o SpamAssassin-u, pogledajte http://spamassassin.apache.org/.

Obratite pažnju da možete koristiti ili samo BoxTrapper Spam trap ili SpamAssassin na jednom nalogu, ne oba. Da saznate više o BoxTrapper-u pogledajte Verifikacija e-pošte (BoxTrapper).

Aktivirajte SpamAssassin

 

Steps

  1. Videćete sledeću poruku u sekciji SpamAssassin:

„SpamAssassin is currently (DISABLED or ENABLED).“

Ukoliko je SpamAssassin DISABLED, kliknite na dugme Enable SpamAssassin.

  1. Videćete potvrdnu poruku:

„SpamAssassin is now: ENABLED“

  1. Ukoliko želite da se vaša neželjena pošta filtrira u posebnom direktorijumu, možete podesiti sistem da šalje sve poruke označene kao spam u Spam Box. Da bi ste to podesili, kliknite na vezu Go Back i pređite na četvrti korak ispod.
  2. Videćete sledeću poruku u Spam Box delu strane:

„Spam Box is currently (DISABLED or ENABLED).“

Ukoliko je Spam Box DISABLED, kliknite na Enable Spam Box dugme.

  1. Videćete sledeću potvrdnu poruku:

„Spam Box is now: ENABLED“

Bilo kad u buduće, ukoliko želite da očistite Spam Box, kliknite dugme Clear Spam Box. Sva pošta markirana kao SPAM će biti potpuno izbrisana iz Spam Box-a.

Advanced SpamAssassin Configuration

Ova opcija vam omogućava prepišete predmet i dizajnirana je za naprednije korisnike. Ne pokušavajte da koristite ovu opciju ukoliko niste upoznati kako predmeti funkcionisu kada se koristi SpamAssassin. Za više detalja pogledajte http://wiki.apache.org/spamassassin/SubjectRewrite.

Da započnete sa ovom opcijom, kliknite na Configure SpamAssassin (required to rewrite subjects) dugme u SpamAssassin delu. Izmenite predmet prema vašim ličnim potrebama.

  • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Podesi skupljanje pošte (Catch All)

Podrazumevana adresa e-pošte (catch-all) će „uhvatiti“ bilo koju poruku koja...

Promena MX zapisa

Možete koristiti DNS File MX Entry Maintenance funkciju da izmenite gde će e-pošta...

Verifikacija pošte (BoxTrapper)

BoxTrapper štiti Vaše sanduče za e-poštu od neželjene pošte tako...

Prosleđivanje pošte

Prosleđivanje e-pošte vam omogućava slanje kopija celokupne e-pošte sa jedne...

Filtriranje pošte

Filtriranje e-pošte može biti korisno ukoliko želite da poruke koje primite...