Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema može smatrati sigurnosnim propustom.

Koraci

 1. Anonymous FTP Controls strana vam prikazuje sledeća dva polja za čekiranje:

Prvo polje za čekiranje služi za dozvolu anonimnog FTP pristupa bilo kom direktorijumu za pridruženi domen. Drugo polje služi za dozvolu anonimnog FTP pristupa incoming direktorijumu. Možete da uključite/isključite svaku opciju zavisno od Vaših potreba.

 1. Kada završite sa izmenama anonimnog FTP pristupa, kliknite na dugme Save Settings.
 2. Videćete sledeću poruku:
  • „Updated!“

Izmena pozdravne FTP poruke

 

Koraci

 1. Kada se stranica učita, unesite ili izmenite Vašu pozdravnu poruku u polje za unos teksta Anonymous FTP Welcome Message. Korisnici će ovu poruku videti prilikom povezivanja na Vaš anonimni FTP server.
 2. Kada završite sa izmenom Vaše pozdravne poruke, kliknite na dugme Save Message.
 3. Videćete sledeću poruku:
  • „When your visitors connect to your anonymous FTP server, they will see the following welcome message: YOUR_WELCOME_MESSAGE“
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja...

Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...

Brisanje FTP naloga

Koraci Izaberite FTP Accounts u Vašem cPanel-u. Kada se stranica učita, videćete...