odgovori

 Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema...

 Brisanje FTP naloga

Koraci Izaberite FTP Accounts u Vašem cPanel-u. Kada se stranica učita, videćete...

 Izrada rezervnih kopija

Možete napraviti i preuzeti rezervne kopije sledećih stvari: Full backups Home...

 Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja...

 Korišćenje veb diska

Podrazumevano, Vaše korisničko ime za cPanel nalog će već imati kreiran veb disk....

 Kreiranje novog FTP naloga

Kreiranje FTP naloga   Koraci Podesite sledeće: Login - Unesite korisničko ime...

 Pregled zauzeća diska

Kada se stranica za pegled zauzeća diska učita, podrazumevano će biti prikazan koreni...

 Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

 Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...

 Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

 Upotreba File Manager-a

Pri vrhu menadžera datoteka videćete Current Directory i putanju do trenutne lokacije koju...