Izrada rezervnih kopija

Možete napraviti i preuzeti rezervne kopije sledećih stvari:
 • Full backups
 • Home directory backup
 • MySQL database backup
 • Email forwarders or filters backup

Takođe možete povratiti sledeće stvari:

 • Home directory backup
 • MySQL database
 • Email forwarders or filters

Izrada potpune rezervne kopije

Potpuna rezervna kopija se sastoji od arhive koja u sebi sadrži sve datoteke i podešavanja Vašeg sajta. Možete je koristiti samo prilikom premeštanja Vašeg naloga na drugi server ili kao lokalnu kopiju vaših datoteka. Ne možete povratiti potpunu rezervnu kopiju pomoću cPanel-a.

Koraci

 1. Kliknite na Download or Generate a Full Backup dugme.
 2. Podesite sledeće:
  • Backup Destination - Izaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate rezervnu kopiju. Možete izabrati:
   • Home Directory
   • Remote FTP Server
   • Remote FTP Server (Passive mode transfer)
   • Secure Copy (scp) - NAPOMEA! Ukoliko izaberete Secure Copy (scp) opciju, nastavite sa „FTP/SCP podešavanja“, u suprotnom pređite na treći korak ispod.

FTP/SCP podešavanja

 • Email Address - Unesite adresu e-pošte na koju vam cPanel može poslati potvrdnu poruku kada je Vaša potpuna rezervna kopija napravljena.
 • Remote Server (FTP/SCP only) - Unesite ime udaljenog servera (ime hosta, IP adresu)gde šaljete vašu rezervnu kopiju.
 • Remote User (FTP/SCP only) - Unesite korisničko ime za prijavu na udaljeni server na koji šaljete rezervnu kopiju.
 • Remote Password (FTP/SCP only) - Unesite lozinku za prijavu na udaljeni server na koji šaljete rezervnu kopiju.
 • Port (FTP/SCP only) - Unesite port udaljenog servera na koji šaljete rezervnu kopiju.
 • Remote Dir (FTP/SCP only) - Unesite ime direktorijuma na udaljenom serveru na koji šaljete rezervnu kopiju.
 1. Kliknite na Generate Backup dugme.
 2. Videćete sledeću poruku:
  • „Once the full backup of your account has been completed you will receive an email message to the address you specified EMAIL_ADDRESS“
 3. Nakon što primite potvrdnu e-poruku, kliknite na Go Back vezu. Videćete stavku u Backups Available for Download. Možete preuzeti datoteku rezervne kopije kada vama to odgovara.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema...

Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja...

Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...