Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja sadrži sledeće informacije:

  • User - Ova stavka pokazuje korisničko ime pridruženog FTP naloga koji je prijavljen na sistem.
  • Logged In From - Ova stavka pokazuje lokaciju IP adrese korisnika trenutno prijavljenog na Vaš veb hosting nalog preko FTP-a.
  • Login Time - Ova stavka pokazuje koliko dugo je korisnik prijavljen na Vaš veb hosting nalog preko FTP-a.
  • Status - Ova stavka pokazuje trenutno stanje korisnika prijavljenog na Vaš veb hosting nalog preko FTP-a. Ukoliko korisnik prijavljen preko FTP-a ne šalje ili ne preuzima datoteke, stanje će ostati „IDLE.“
  • Disconnect - Ukoliko želite da prekinete vezu FTP korisniku, kliknite na „x“ ikonicu u kružiću. Na sledećoj strani će pisati: „Are you sure you want to disconnect FTP_USER ftp user?“ Kliknite na Yes da bi ste prekinuli vezu korisnika sa sistemom.
  • Process ID - Ova stavka je ID koji sistem koristi kako bi identifikovao korisnika prijavljenog na sistem.
  • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema...

Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...

Brisanje FTP naloga

Koraci Izaberite FTP Accounts u Vašem cPanel-u. Kada se stranica učita, videćete...