Upotreba File Manager-a

Pri vrhu menadžera datoteka videćete Current Directory i putanju do trenutne lokacije koju gledate na Vašem veb hosting nalogu. Ispod Current Directory se nalazi Go Up One Dir veza. Možete kliknuti na Go Up One Dir vezu bilo kad kako bi ste prešli u jedan direktorijum iznad trenutnog nezavisno od Vaše trenutne lokacije.

Kada se menadžer datoteka učita videćete tabelu sa četiri kolone koja sadrži sledeće informacije:

 • Type - Ovo polje sadrži ikonicu koja predstavlja direktorijum, datoteku ili sliku.
 • File - Ovo polje prikazuje ime pridruženog direktorijuma ili datoteke.
 • Size - Ovo polje prikazuje veličinu pridruženog direktorijuma ili datoteke.
 • Mode - Ovo polje prikazuje dozvole pridruženog direktorijuma ili datoteke.

Da bi ste prešli iz jednog direktorijuma u drugi, pronađite direktorijum u koji želite da pređete u File koloni. Nakon toga kliknite na ikonicu direktorijuma u Type koloni za pridruženi direktorijum u koji želite da pređete.

Da bi ste iskoristili datoteku ili direktorijum, kliknite na direktorijum/datoteku u koloni File. U gornjem desnom uglu menadžera datoteka će biti prikazan skup alata. Pogledajte njihove opcije ispod:

Alati za direktorijume:

 • Delete this folder and all files under it
 • Change Permissions
 • Rename Folder
 • Copy this folder
 • Move this folder

Alati za datoteke:

 • Show File Contents
 • Delete File
 • Change Permissions
 • Rename File
 • Copy File
 • Move File

Takođe je dostupna ikonica kante za smeće. Ukoliko ste izbrisali neku datoteku sa Vašeg veb hosting naloga, možete kliknuti na ikonicu kante za smeće da totalno izbrišete datoteke iz kante za smeće.

Na vrhu tabele postoje tri opcije koje možete izabrati:

 • Upload files
 • Create a New Folder
 • Create a New File
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema...

Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja...

Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...