Upravljanje SSL-om i TLS-om

Prvi korak u izradi SSL sertifikata je kreiranje privatnog ključa. Krenite tako što ćete pročitati uputstva u „Private Keys (KEY)“ sekciji ispod.

Prvi korak: Private Keys (KEY)

 1. Kliknite na Generate, view, upload, or delete your private keys vezu.
 2. Kada se stranica učita, spustite se ka dnu stranice i videćete „Generate a New Key“ deo. Unesite domen za koji želite da izradite SSL sertifikat u Host polju za unos teksta. Ili izaberite domen iz Select a Domain padajućeg menija.
 3. Kliknite na Generate dugme.
 4. Kliknite na Return to SSL Manager vezu.
 5. Kada se stranica učita, kliknite na Go Back vezu. Ovo će vas odvesti na glavnu „SSL/TLS Manager“ stranicu.
 6. Nastavite sa drugim korakom ispod.

Drugi korak: Certificate Signing Requests (CSR)

Pre nego što počnete, proverite da li vaš SSL provajder zahteva dodatne informacije ili informacije u tačno određenom obliku. Proverite njihove neophodne CSR informacije za Apache. Nakon toga nastavite po uputstvu ispod.

 1. Kliknite na Generate, view, upload, or delete your private keys vezu.
 2. Kada se stranica učita, podesite sledeće:
  • Host - Izaberite domen iz padajućeg menija.
  • Country - Unesite dvoslovnu oznaku za vašu državu.
  • State - Unesite dvoslovnu oznaku pokrajne/republike/savezne države.
  • City - Unesite ime Vašeg grada.
  • Company - Unesite ime vaše kompanije.
  • Company Division - Unesite odeljenje vaše kompanije.
  • Email - Unesite vašu adresu e-pošte.
  • Pass Phrase - Unesite frazu koju želite da koristite kao lozinku.
 3. Kliknite na Generate dugme.
 4. Kliknite na Go Back vezu.
 5. Iskoristite CSR koji ste iskopirali u petom koraku iznad kako bi ste kreirali vaš SSL sertifikat kod vašeg SSL provajdera. Vaš SSL provajder će kreirati CRT datoteku koju će vam poslati. Sačuvajte datoteku na vašem računaru kako bi ste mogli da je koristite u narednim koracima.
 6. Nastavite sa trećim korakom ispod.

Step 3: Certificates (CRT)

 1. Kliknite na Generate, view, upload, or delete your private keys vezu.
 2. Ubacite CSR kojeg ste prethodno iskopirali u petom koraku iznad u sekciji „Certificate Signing Request (CSR)“ .
 3. Kada s estranica učita, kliknite na Browse dugme i pronađite CRT datoteku koju vam je SSL provajder poslao. Ili, ukoliko ste iskopirali sadržaj vaše CRT datoteke, ubacite ga u Upload a New Certificate polju za unos teksta.
 4. Kliknite na Upload dugme.
 5. Nastavite sa četvrtim korakom ispod.

Četvrti korak: Activate SSL on Your Web Site (HTTPS)

Ovaj korak mora biti odrađen pre korišćenja vašeg SSL sertifikata.

 1. Kliknite na Setup a SSL certificate to work with your site vezu.
 2. Izaberite domen kojeg koristite za instalaciju SSL sertifikata iz Domain padajućeg menija. Sistem će pokušati da „uhvati“ SSL sertifikat umesto vas. Ukoliko dobijete poruku o grešci, molimo vas kontaktirajte vašeg veb hostin provajdera za dalju podršku.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Leech zaštita

Podešavanje Leech zaštite   Koraci Kada se stranica učita, biće vam...

Zaštita linkova (Hotlink)

Configure HotLink Protection   Koraci Unesite sve URL-ove kojima omogućavate HotLink...

SSH

SSH (Secure Shell - Bezbedna školjka) je program kojim se bezbedno prijavljujete na...

Blokada IP adresa

Adding IP Addresses   Koraci Unesite IP adresu ili ime domena kojem želite da...