SSH

SSH (Secure Shell - Bezbedna školjka) je program kojim se bezbedno prijavljujete na drugi računar/server preko mreže. Ob omogućava jaku autorizaciju i sigurnu komunikaciju preko nesigurnih kanala. Vaša prijava, komande i tekst su šifrovani kada koristite SSH.

Manage SSH Keys

 

Koraci

 1. Kliknite na Generate a new Key vezu.
 2. Podesite sledeće:
  • Key Name - Unesite ime ključa koje želite da koristite. Možete uneti bilo šta, po vašem izboru. (Ukoliko ovo polje ostavite prazno, podrazumevano će se zvati „id_dsa“).
  • Key Password - Unesite lozinku koju želite da koristite za ovaj ključ. Možete ostaviti prazno polje ukoliko ne želite da koristite lozinku.
  • Key Type - Izaberite ili DSA ili RSA iz padajućeg menija. RSA i DSA su algoritmi za šifrovanje koji se koriste za šifrovanje vašeg ključa. DSA je brži za izradu ključa i potpisivanje dok je RSA brži prilikom verifikacije.
  • Key Size - Izaberite veličinu ključa koju želite da koristite za ovaj ključ. Možete izabrati između 1024, 2048 i 4096.
 3. Kliknite na Generate Key dugme.
 4. Ukoliko je ključ uspešno kreiran, videćete poruku „Key Generation Complete!“. Kliknite na OK dugme.
 5. Kliknite na Go Back vezu.
 6. Kada se stranica učita, videćete „Public Keys“ tabelu sa vašim novim ključem, koja sadrži sledeće informacije podeljene u tri kolone:
  • Name - Ova stavka će biti ime ključa koje ste uneli u drugom koraku iznad.
  • Authorization Status -Ukoliko vaš ključ nije autorizovan, pisaće „not authorized“ u ovoj koloni. Da bi ste autorizovali vaš ključ, pratite uputstva u sekciji „Manage Authorization“ niže.
  • Actions - Imate tri opcije:
   • Delete - Kliknite na ovu vezu kako bi ste obrisali ključ.
   • View/Download - Kliknite na ovu vezu kako bi ste videli ili preuzeli ključ.
   • Manage Authorization - Kliknite na ovu vezu kako bi ste autorizovali vaš ključ. Kada se stranica učita, kliknite na Authorize dugme. Trebalo bi da dobijete potvrdnu poruku: „KEY_NAME has been Authorized.“ Kliknite na Go Back vezu. Sada bi u „Public Keys“ tabeli trebali da vidite „authorized“ u „Authorization Status“ koloni za vaš novi ključ.
 7. Pored „Public Keys“ tabele, videćete još i „Private Keys“ tabelu sa vašim novokreiranim javnim ključem, koja sadrži sledeće informacije podeljene u dve kolone:
  • Name - Ova stavka će biti ime ključa koje ste uneli u drugom koraku iznad.
  • Actions - Imate dve opcije:
   • Delete - Kliknite na ovu vezu kako bi ste obrisali ključ.
   • View/Download - Kliknite na ovu vezu kako bi ste videli ili preuzeli ključ.
 8. Sada kada ste kreirali novi ključ, pregledajte sledeće informacije:

Javni ključ i privatni ključ su slični slagalici. Oni su kreirani zajedno kako bi se koristili prilikom procesa prijave/autorizacije. Javni ključ se nalazi na serveru (udaljena lokacija). Privatni ključ se nalazi u lokalu, na vašem računaru/serveru. Kada pokušate da se prijavite na server, javni i privatni ključ se upoređuju . Ukoliko se „slažu“, biće te prijavljeni na server.

Odavde možete preuzeti privatni/javni ključ i uvesti ih u PuTTY (ili neki drugi SSH klijent program) ukoliko koristite nešto drugo za SSH konekcije. Ili, ukoliko ste koristili PuTTY, možete uvesti privatne/javne ključeve tako što ćete kliknuti na Import Key. Takođe možete preuzeti vaš ključ u PuTTY-ovom ppk formatu ukoliko kliknete na View/Download.

 1. Kliknite na Go Back vezu.

Java SSH Login

Kada koristite Java SSH klijente, možete izabrati između dve vrste klijenata:

 • Connect using SSHTerm - SSH Term vam omogućava povezivanje pomomoću javnog ključa ili lozinke bez potrebe za preuzimanjem dodatnog softvera. Autentifikacija putem javnog ključa zahteva od vas kopiju vašeg privatnog ključa. Njega možete dobiti prateći uputstva u „Manage SSH Keys“ sekciji iznad.
 • Connect using Java Telnet Applet - Java Telnet Applet vam omogućava povezivanje pomoću lozinke bez potrebe za preuzimanjem dodatnog softvera.

Da bi ste koristili jedan od ova dva klijenta, kliknite na odgovarajući link.

 • 2 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Leech zaštita

Podešavanje Leech zaštite   Koraci Kada se stranica učita, biće vam...

Zaštita linkova (Hotlink)

Configure HotLink Protection   Koraci Unesite sve URL-ove kojima omogućavate HotLink...

Upravljanje SSL-om i TLS-om

Prvi korak u izradi SSL sertifikata je kreiranje privatnog ključa. Krenite tako što ćete...

Blokada IP adresa

Adding IP Addresses   Koraci Unesite IP adresu ili ime domena kojem želite da...