MIME tipovi datoteka

Creating A MIME Type

 

Koraci

  1. Unesite MIME tip koji želite da kreirate u „Mime Type“ polje za unos teksta.
  2. Unesite ekstenziju MIME tipa, kojeg ste prethodno upisali u prvom koraku iznad, u „Extension(s)“ polje za unos teksta.
  3. Kliknite na Add dugme.
  • 2 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Skener virusa

Kada izaberete šta želite da skenirate, kliknite na Scan Now dugme i pratite preostale...

Mrežni alati

Using Domain Lookup Da bi ste koristili „Domain Lookup“ mogućnost, unesite ime...

Frontpage dodaci

Instaliranje ili deinstaliranje Frontpage® dodataka će prouzrokovati gubitak...

Cron zadaci

Using The Standard GUI   Koraci Kliknite na Standard dugme. Prva opcija zahteva...

Stranice o greškama

Stranice o greškama se sastoje od sledećih pet tipova grešaka: 400 (Bad...