Frontpage dodaci

Instaliranje ili deinstaliranje Frontpage® dodataka će prouzrokovati gubitak “.htaccess“ datoteka na vašem sajtu. Bilo koje izmene koje ste načinili u vašim “.htaccess“ datotekama će biti izgubljene. Bilo koji direktorijumi koje ste zaštitili pomoću WebProtect-a će postati nezaštićeni sve dok ih ponovo ne zaštite.

Kada se stranica učita, videćete tabelu koja sadrži sledeće informacije, podeljene u tri kolone:

 • Domain - U ovoj koloni će biti prikazani svi domeni koji su pridruženi vašem veb hosting nalogu.
 • Status - U ovoj koloni će biti prikazano stanje FrontPage dodataka za povezani domen. Biće prikazana dva stanja:
  • installed - Ovo znači da je dodatak za povezani domen instaliran.
  • not installed - Ovo znači da dodatak za povezani domen nije instaliran.
 • Functions - Ova kolona sadrži dva dugmeta koja se menjaju zavisno od stanja povezanog domena. Na primer, ukoliko su FrontPage dodaci za domen instalirani, biće prikazani sledeći tasteri:
  • Reinstall Extensions - Ovo dugme će se pojaviti ukoliko su FrontPage dodaci za povezani domen instalirani. Kliknite na ovo dugme kako bi ste ih ponovo instalirali. Povremeno se može desiti da FrontPage dodaci ne funkcionišu kako bi trebalo. Ukoliko naletite na ovaj problem, iskoristite ovo dugme kako bi ste ih ponovo instalirali.
  • Uninstall Extensions - Ovo dugme će se pojaviti ukoliko su FrontPage dodaci za povezani domen instalirani. Kliknite na ovo dugme kako bi ste uklonili FrontPage dodatke.

Ukoliko je stanje domena „not installed“, biće prikazani sledeći tasteri:

 • Install Extensions - Ovo dugme će se pojaviti ukoliko FrontPage dodaci za povezani domen nisu instalirani. Kliknite na ovo dugme kako bi ste ih instalirali.
 • Cleanup Old Extensions - Ovo dugme će se pojaviti ukoliko FrontPage dodaci za povezani domen nisu instalirani. Ukoliko ste prethodno instalirali i uklonili FrontPage dodatke za povezani domen, iskoristite ovo dugme kako bi ste počistili sve zaostale FrontPage dodatke.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

MIME tipovi datoteka

Creating A MIME Type   Koraci Unesite MIME tip koji želite da kreirate u „Mime...

Skener virusa

Kada izaberete šta želite da skenirate, kliknite na Scan Now dugme i pratite preostale...

Mrežni alati

Using Domain Lookup Da bi ste koristili „Domain Lookup“ mogućnost, unesite ime...

Cron zadaci

Using The Standard GUI   Koraci Kliknite na Standard dugme. Prva opcija zahteva...

Stranice o greškama

Stranice o greškama se sastoje od sledećih pet tipova grešaka: 400 (Bad...