Skener virusa

Kada izaberete šta želite da skenirate, kliknite na Scan Now dugme i pratite preostale instrukcije niže u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali.

Using The Scan Mail Feature

Sistem će pokrenuti skeniranje datoteka e-opšte. Na sledećoj stranici ćete videti statusni deo u kome će biti prikazan ukupan broj datoteka koje će biti skenirane. Takođe će biti prikazan procenat aktivnog skeniranja. Kao dodatak, sistem će vam prikazati koje se datoteke trenutno skeniraju.

Ukoliko se pronađe neka inficirana datoteka tokom skeniranja, ona će se pojaviti u „Infected Files“ delu stranice. Imaćete opciju da izbrišete inficirane datoteke.

Ukoliko nakon skeniranje ne bude pronađena niti jedna inficirana datoteka, videćete poruku „Virus Scan Complete. No Virus Found.“ Kliknite na OK dugme kako bi ste bili preusmereni nazad na stranicu skenera virusa.

Using The Scan Entire Home Directory Feature

Sistem će pokrenuti skeniranje datoteka celog hosting naloga. Na sledećoj stranici ćete videti statusni deo u kome će biti prikazan ukupan broj datoteka koje će biti skenirane. Takođe će biti prikazan procenat aktivnog skeniranja. Kao dodatak, sistem će vam prikazati koje se datoteke trenutno skeniraju.

Ukoliko se pronađe neka inficirana datoteka tokom skeniranja, ona će se pojaviti u „Infected Files“ delu stranice. Imaćete opciju da izbrišete inficirane datoteke.

Ukoliko nakon skeniranje ne bude pronađena niti jedna inficirana datoteka, videćete poruku „Virus Scan Complete. No Virus Found.“ Kliknite na OK dugme kako bi ste bili preusmereni nazad na stranicu skenera virusa.

Using The Scan Public Web Space Feature

Sistem će pokrenuti skeniranje datoteka sajta u direktorijumu public_html. Na sledećoj stranici ćete videti statusni deo u kome će biti prikazan ukupan broj datoteka koje će biti skenirane. Takođe će biti prikazan procenat aktivnog skeniranja. Kao dodatak, sistem će vam prikazati koje se datoteke trenutno skeniraju.

Ukoliko se pronađe neka inficirana datoteka tokom skeniranja, ona će se pojaviti u „Infected Files“ delu stranice. Imaćete opciju da izbrišete inficirane datoteke.

Ukoliko nakon skeniranje ne bude pronađena niti jedna inficirana datoteka, videćete poruku „Virus Scan Complete. No Virus Found.“ Kliknite na OK dugme kako bi ste bili preusmereni nazad na stranicu skenera virusa.

Using The Scan Public FTP Space Feature

Sistem će pokrenuti skeniranje datoteka kojima se pristupa preko FTP klinejta. Na sledećoj stranici ćete videti statusni deo u kome će biti prikazan ukupan broj datoteka koje će biti skenirane. Takođe će biti prikazan procenat aktivnog skeniranja. Kao dodatak, sistem će vam prikazati koje se datoteke trenutno skeniraju.

Ukoliko se pronađe neka inficirana datoteka tokom skeniranja, ona će se pojaviti u „Infected Files“ delu stranice. Imaćete opciju da izbrišete inficirane datoteke.

Ukoliko nakon skeniranje ne bude pronađena niti jedna inficirana datoteka, videćete poruku „Virus Scan Complete. No Virus Found.“ Kliknite na OK dugme kako bi ste bili preusmereni nazad na stranicu skenera virusa.

  • 2 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

MIME tipovi datoteka

Creating A MIME Type   Koraci Unesite MIME tip koji želite da kreirate u „Mime...

Mrežni alati

Using Domain Lookup Da bi ste koristili „Domain Lookup“ mogućnost, unesite ime...

Frontpage dodaci

Instaliranje ili deinstaliranje Frontpage® dodataka će prouzrokovati gubitak...

Cron zadaci

Using The Standard GUI   Koraci Kliknite na Standard dugme. Prva opcija zahteva...

Stranice o greškama

Stranice o greškama se sastoje od sledećih pet tipova grešaka: 400 (Bad...