Pregled zauzeća diska

Kada se stranica za pegled zauzeća diska učita, podrazumevano će biti prikazan koreni direktorijum Vašeg veb hosting naloga. Na toj stranici postoj par opcija koje možete izabrati:
 1. Decrease Depth - Kliknite na ovo dugme kako bi ste prikazali manje direktorijuma. Sistem neće otvoriti direktorijume i poddirektorijume, dajući vam time uporšćeniji prikaz i prostor na disku koji direktorijumi zauzimaju.
 2. Increase Depth - Kliknite na ovo dugme kako bi ste prikazali više direktorijuma. Sistem će otovriti direktorijume i poddirektorijume, dajući vam time detaljniji prikaz njihovog sadržaja i prostora na disku koje zauzimaju.
 3. Delete Selected - Možete izbrisati direktorijume direktno sa ove stranice tako što ćete štiklirati Select: All, None kolonu pridruženog direktorijuma. Kada završite sa izborom, kliknite na Delete Selected vezu.

Actions

 • Show Top Parent Directories - Izaberite ovu opciju iz kolone Actions da bi ste prikazali samo direktorijume iznad
 • Show Top Level - Izaberite ovu opciju iz kolone Actions da bi ste prikazali samo top level direktorijume u korenom direktorijumu.
 • Clear File Usage Cache - Izaberite ovu opciju da bi ste obrisali vrednosti zauzeća prostora na disku sa ekrana.
 • Hide Small Files - Izaberite ovu opciju kako ne bi ste videli manje datoteke.
 • Show File Sizes as Bytes - Izaberite ovu opciju da bi ste prikazali vrednosti veličine datoteke u bajtima umesto u megabajtima u Size (MB) koloni.

Stranica prikazuje tabelu sa tri kolone koje sadrže sledeće informacije:

 • Directory - Ova stavka prikazuje putanju do direktorijuma na osnovu opcije koju ste izabrali iznad. Možete kliknuti na bilo koju putanju kako bi ste se pebacili u taj direktorijum.
 • Size (MB) - Ova stavka prikazuje vrednost u megabajtima za pridruženi direktorijum. Možete prikazati vrednost i u bajtima ukoliko izaberete Show File Sizes as Bytes u Actions padajućem meniju kao što je objašnjeno u Actions delu iznad.
 • Select: All, None - Štiklirajte bilo koje polje u ovoj koloni i nakon toga izaberite jednu od opcija iz Actions padajućeg menija kao što je objašnjeno u Actions delu iznad.

U dnu stranice se nalazi konačna vrednost u megabajtima koju zauzimaju samo direktorijumi koji su prikazani na stranici. Ukoliko se prebacite u neki drugi direktorijum, ta vrednost će se promeniti.

 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Anonimni FTP pristup

Obratite pažnju da se omogućavanje anonimnog FTP pristupa bilo kom delu Vašeg sistema...

Kontrola FTP sesija

Kada se stranica učita videćete Current Sessions tabelu podeljenu u šest kolona, koja...

Promena kvote FTP nalozima

Možete izmeniti količinu prostora na disku dodeljenu bilo kom dostupnom FTP nalogu. Pratite...

Preuzimanje izveštaja o FTP pristupu

Pratite sledeća uputstva ispod da bi ste preuzeli Sirovi izveštaj o FTP pristupima....

Promena FTP lozinke

Možete promeniti lozinku za bilo koji dostupni FTP nalog. Pratite uputstvo ispod.  ...