AwStats

Pregled Awstats statistika prometa na sajtu

Awstats statistike prometa na sajtu su svojstvene za svaki domen koji je postavljen na Vašem veb sajtu. Pratite uputstva ispod kako bi ste se upoznali sa Awstats-om.

Koraci

 1. Kada se „Awstats Stats“ stranica učita, videćete tabelu sa dve kolone, „Select a Domain“, koja sadrži sledeće informacije:
  • Domain - Ova stavka sadrži domene koji su postavljeni na Vašem veb sajtu.
  • View - Kliknite na ikonicu lupe da bi ste videli statistiku veb sajta za pridruženi domen koristeći Awstats alat.
 2. Kada se stranica učita, Awstats će automatski učitati podatke o veb sajtu za tekući mesec. Možete promeniti mesec i godinu tako što ćete izabrati datum iz padajućeg menija i zatim kliknuti na OK dugme kako bi ste učitali stranicu sa podacima o izabranom mesecu/godini.
 3. Nakon što ste izbrali mesec i godinu, možete pogledati Summary deo stranice koji sadrži sumu sledećih stavki:
  • Unique visitors
  • Number of visits
  • Pages
  • Hits
  • Bandwidth
 4. Naredni deo vam prikazuje mesečne statističke podatke Vašeg veb sajta uključujući podatke za svaki mesec u proteklom periodu od godinu dana. Nastavite dalje niže na stranici do grafikona dana u mesecu. Dostupno je dosta drugih statističkih izveštaja kao što su broj poseta i broj pregleda stranice po adresi, vrsta operativnog sistema kojeg su koristili posetioci prilikom pristupa Vašem veb sajtu i ključne reči koje su korišćene u pretraživačima prilikom traženja Vašeg veb sajta. Takođe prikazuje i izveštaj o tome koliko veza sa pretraživača i drugih veb sajtova dolazi na Vaš sajt.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

Poruke o greškama

Kada se stranica učita i ukoliko postoji neka greška pridružena Vašem nalogu,...

Sirovi izveštaj o pristupu

Na „Raw Access Log“ stranici se nalaze sledeća tri dela/sekcije: Configure...

Ostvareni protok

Monthly Bandwidth Limit   Today Ovaj deo vam pokazuje količinu protoka ili saobraćaja...

Poslednji posetilac (Analog Stats)

Ključni izrazi Request(zahtev) - Izvršava se svaki put kada posetilac pristupa...

Statistika poslednjih poseta

Pregled "Latest Visitor Stats" „Latest Visitor Stats“ je svojstven za svaki domen...