Sirovi izveštaj o pristupu

Na „Raw Access Log“ stranici se nalaze sledeća tri dela/sekcije:

  • Configure Logs
  • Download Current HTTP Access Logs
  • Archived Raw Logs

Configure Logs

Nakon što se „Raw Access Log“ stranica učita, biće vam dostupne sledeće dve opcije:

  • Archive Logs in your home directory at the end of each month - Arhiviraj izveštaje u početnom direktorijumu na kraju svakog meseca
  • Remove the previous month's archived logs from your home directory at the end of each month - Obriši arhivu izveštaja od prethodnog meseca

Pored svake od navedenih opcija nalazi se polje/kućica za štikliranje. Možete štiklirati bilo koju od dostupnih opcija, zavisno od vaših potreba. Nakon što ste to odradili, kliknite na Save dugme kako bi ste sačuvali vaša podešavanja.

Download Current HTTP Access Logs

Ova sekcija sadrži tabelu sa jednom kolonom koja prikazuje listu domena pridruženih trenutno aktivnom veb hosting nalogu kojim pristupate cPanel-u. Kliknite na bilo koji dostupan domen kako bi ste preuzeli HTTP izveštaj o pristupima.

Archived Raw Log

Ukoliko je dostupan neki kompresovani sirovi izveštaj, kliknite na neku od dostupnih veza kako bi ste preuzeli sirovi izveštaj.

  • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

AwStats

Pregled Awstats statistika prometa na sajtu Awstats statistike prometa na sajtu su svojstvene...

Poruke o greškama

Kada se stranica učita i ukoliko postoji neka greška pridružena Vašem nalogu,...

Ostvareni protok

Monthly Bandwidth Limit   Today Ovaj deo vam pokazuje količinu protoka ili saobraćaja...

Poslednji posetilac (Analog Stats)

Ključni izrazi Request(zahtev) - Izvršava se svaki put kada posetilac pristupa...

Statistika poslednjih poseta

Pregled "Latest Visitor Stats" „Latest Visitor Stats“ je svojstven za svaki domen...