Statistika poslednjih poseta

Pregled "Latest Visitor Stats"

„Latest Visitor Stats“ je svojstven za svaki domen koji je postavljen na Vašem veb sajtu. Pratite uputstva ispod.

Koraci

 1. Kada se “Latest Visitor Stats” stranica učita, videćete tabelu sa dve kolone, “Select a Domain”, koja sadrži sledeće informacije:
  • Domain - Ova stavka sadrži domene koji su postavljeni na Vašem veb sajtu.
  • View - Kliknite na ikonicu lupe da bi ste videli informacije o poslednjih 300 posetilaca koji su pristupili Vašem veb sajtu za pridruženi domen.
 2. Kada izaberete domen za koji želite da vidite poslednjih 300 posetilaca u prvom koraku iznad, naredna stranica će vam izlistati sekcije na osnovu IP adresa host-a. Svaka sekcija će prikazati sledeće informacije:
  • Host - Host je IP adresa posetioca koji je pristupio Vašem veb sajtu.
  • Http code - „http code“ je stanje direktorijuma ili datoteke kojoj posetioc pristupa. Da bi ste videli kompletnu listu kodova i njihovo značenje, posetite http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html.
  • Date - „date“ prikazuje mesec, dan i vreme kada je posetioc pristupio datoteci ili direktorijumu na Vašem veb sajtu.
  • Http Version - „http version“ je poslednja http verzija podržana od strane w3 organizacije. Da saznate više o http verziji, posetite http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html.
  • Size in Bytes - „size in bytes“ se odnosi na količinu zauzeća prostora na disku koju zauzima direktorijum/datoteka.
  • Referer - „referer“ je url veb sajta ili lokacije sa koje je posetilac došao na Vaš veb sajt.
  • Agent - „agent“ prikazuje tip internet pregledača i njegove pridružene informacije.
 
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

AwStats

Pregled Awstats statistika prometa na sajtu Awstats statistike prometa na sajtu su svojstvene...

Poruke o greškama

Kada se stranica učita i ukoliko postoji neka greška pridružena Vašem nalogu,...

Sirovi izveštaj o pristupu

Na „Raw Access Log“ stranici se nalaze sledeća tri dela/sekcije: Configure...

Ostvareni protok

Monthly Bandwidth Limit   Today Ovaj deo vam pokazuje količinu protoka ili saobraćaja...

Poslednji posetilac (Analog Stats)

Ključni izrazi Request(zahtev) - Izvršava se svaki put kada posetilac pristupa...