Ostvareni protok

Monthly Bandwidth Limit

 

Today

Ovaj deo vam pokazuje količinu protoka ili saobraćaja na Vašem veb sajtu ostvarenog za današnji dan. Traffic for Today grafik prikazuje količinu protoka ili saobraćaja sledećih protokola:

 • Http - Iskorišćenost protoka na veb sajtu.
 • Pop - Iskorišćenost protoka dolazne e-pošte.
 • Imap - Iskorišćenost protoka dolazne e-pošte.
 • Ftp - Iskorišćenost protoka za FTP ili količina protoka iskorišćena prilikom preuzimanja i slanja datoteka.
 • Smtp - Iskorišćenost protoka odlazne e-pošte.
 • All - Sveukupna iskorišćenost protoka za Http, Pop, Imap, Ftp, i Smtp.

This Year

Ovaj deo vam prikazuje količinu protoka ili saobraćaja na Vašem veb sajtu ostvarenog za tekuću godinu. Traffic for CURRENT_YEAR grafik prikazuje količinu protoka ili saobraćaja sledećih protokola:

 • Http - Iskorišćenost protoka na veb sajtu.
 • Pop - Iskorišćenost protoka dolazne e-pošte.
 • Imap - Iskorišćenost protoka dolazne e-pošte.
 • Ftp - Iskorišćenost protoka za FTP ili količina protoka iskorišćena prilikom preuzimanja i slanja datoteka.
 • Smtp - Iskorišćenost protoka odlazne e-pošte.
 • All - Sveukupna iskorišćenost protoka za Http, Pop, Imap, Ftp, i Smtp.

Poslednje tri sekcije prikazuju količinu iskorišćenog protoka za poslednja tri meseca uključujući i tekući mesec. Za dva prethodna meseca postoje kružni grafici na kojima piše Click to Show. Kliknite na kružni grafik kako bi ste prikazali količinu iskorišćenog protoka na „piti“ (grafički prikaz u obliku pite-torte)

 • 3 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

AwStats

Pregled Awstats statistika prometa na sajtu Awstats statistike prometa na sajtu su svojstvene...

Poruke o greškama

Kada se stranica učita i ukoliko postoji neka greška pridružena Vašem nalogu,...

Sirovi izveštaj o pristupu

Na „Raw Access Log“ stranici se nalaze sledeća tri dela/sekcije: Configure...

Poslednji posetilac (Analog Stats)

Ključni izrazi Request(zahtev) - Izvršava se svaki put kada posetilac pristupa...

Statistika poslednjih poseta

Pregled "Latest Visitor Stats" „Latest Visitor Stats“ je svojstven za svaki domen...