Upravljanje slikama

Pravljenje sličica

Koraci

 1. Kliknite na Thumbnailer vezu koja se nalazi u Image Tools delu Image Manager-a.
 2. Prikazaće se lista sa home direktorijumima vaših veb hosting naloga. Možete pronaći put do direktorijuma od čijih slika želite da napravite sličice tako što ćete kliknuti na ikonicu direktorijuma koja se nalazi pored imena direktorijuma pridruženog putanji direktorijuma kojeg želite da pregledate.
 3. Kada pronađete direktorijum i kliknite na ime direktorijuma, ne na njegovu ikonicu.
 4. Kada se stranica učita, videćete dva „Scale Percent“ polja za unos teksta. Oba polja za unos teksta podrazumevano prikazuju 25%. Možete izmeniti procente prema vašim potrebama.
 5. Sledeća opcija je „Keep Aspect Ratio“ polje za štikliranje. Ova opcija je podrazumevano štiklirana. Ukoliko je ostavite štikliranu, cPanel će zadržati ispravne proporcije slika. Ukoliko isključite ovu opciju, koristiće se obe vrednosti iz „Scale Percent“ polja za unos teksta, kao što je opisano u četvrtom koraku iznad.

 

Ukoliko je „Keep Aspect Ratio“ opcija izabrana, vrednost u drugom „Scale Percent“ polju za unos teksta će se automatski promeniti prema vrednosti iz prvog „Scale Percent“ polja.
 1. Nakon toga će vam biti dostupna dva dugmeta: „Thumbnail Images“ i „Reset Dimensions“
  • Ukolko ste spremni da pregledate sličice iz izabranog direktorijuma, kliknite na Thumbnail Images dugme.
  • Ukoliko želite da vratite podrazumevanedimenzije (koje ste prethodno postavili), kliknite na Reset Dimensions dugme.

Using The Image Scaler

Koraci

 1. Kliknite na Image Scaler vezu vezu koja se nalazi u Image Tools delu Image Manager-a.
 2. Prikazaće se lista sa home direktorijumima vaših veb hosting naloga. Možete pronaći put do direktorijuma koji sadrži slike kojima želite da promenite veličinu ili do same slike. Kada pronađete direktorijum ili sliku kojoj želite da promenite veličinu, kliknite na ime direktorijuma ili na ime slike kako bi ste učitali „Image Scaler“.
 3. Image Scaler vam obezbeđuje mnoštvo informacija. Prvo ćete primetiti poruku sličnu ovoj:
  • „We will be scaling /path/to/your/directory or filename/.“
  • Ukoliko direktorijum ili ime slike nije ispravno, kliknite na Go Back vezu i krenite od prvog koraka iznad. Ukoliko je direktorijum ili ime slike ispravno, pređite na četvrti korak nize.
 4. Zatim ćete videti „Current Dimensions“ prikaz za slike koje ste izabrali.
  • Primer: Current Dimensions: 16 x 16

Ispod „Current Dimensions“ će se nalaziti dva para polja za unos teksta. Prvi par prikazuje „New Dimensions“ za vašu sliku. U našem primeru, „New Dimensions“ polje za unos teksta će sadržati vrednosti 16 i 16, redom. Drugi par prikazuje „Percent“ i podrazumevane vrednosti su 100 i 100, redom.

Pre nego što nastavimo, obratite pažnju na „Keep Aspect Ratio“ polje za štikliranje ispod „New Dimensions“ opcije. „Keep Aspect Ratio“ je podrazumevano štiklirano. Ukoliko je ta opcija štiklirana i vi izmenite vrednost u prvom „New Dimensions“ polju za unos teksta i zatim pređete u naredno polje, promeniće se vrednost u drugom „New Dimensions“ polju za unos teksta i u „Percent“ poljima za unos teksta. Korišćenjem ove opcije ćete zadržati iste proporcije kao i kod originalnih slika, bez deformisanja slika prilikom menjanja njihovih dimenzija. Ukoliko želite da ručno menjate dimenzije i procente, bez uključene „Keep Aspect Ratio“ opcije, kliknite na polje za štikliranje kako bi ste isključili tu opciju.

Zapamtite da će se „Percent“ vrednosti automatski menjati bilo da je „Keep Aspect Ratio“ opcija uključena ili isključena. Ili, ukoliko prvo podesite „Percent“ vrednost i nakon toga postavite kursor u bilo koje polje za unos teksta, vrednost u „New Dimensions“ polju za unos teksta će se usled toga menjati. Eksperimentišite sa podešavanjima i vrednostima sve dok ne dobijete željene rezultate.

 1. Kada ste podesili „New Dimensions“ i „Percent“ vrednosti u četvrtom koraku iznad, sledeća opcija je „Retain a copy of the old image as“. Ova opcija je podrazumevano uključena. Ukoliko je ova opcija uključena, cPanel će kreirati kopiju originalne slike. Kopija će biti smeštena na putanji prikazanoj ispod „Retain a copy of the old image as“ opcije. Sistem automatski koristi podrazumevanu putanju (direktorijum u kome je originalna slika) i originalnom imenu slike dodaje prefiks „old-“.
 2. Kada završite sa svim podešavanjima za vaše direktorijume i slike u „Image Scaler“-u, kliknite na Scale Image dugme kako bi ste nastavili sa prepravkama. Ili, ukoliko želite da vratite dimenzije nazad na originalne vrednosti, kliknite na Reset Dimensions dugme.
 3. Prikazaće vam se stranica sa potvrdna porukom:
  • „Your image path/to/your/image/ has been scaled to the new dimensions YOUR_NEW_DIMENSIONS.“
 4. Kliknite na Go Back vezu kako bi ste se vratili na „Image Tools“ deo.

Using The Convert Image Format (jpg,gif,bmp,etc)

Koraci

 1. Kliknite na Convert Image Format (jpg,gif,bmp,etc) vezu koja se nalazi u Image Tools delu Image Manager-a.
 2. Prikazaće se lista sa home direktorijumima vaših veb hosting naloga. Možete pronaći put do direktorijuma koji sadrži slike koje želite konvertovati ili pronaći određenu sliku koju želite da konvertujete. Kada pronađete direktorijum ili sliku koju želite da konvertujete, kliknite na ime direktorijuma ili na ime slike kako bi ste učitali „Convert Image Format (jpg,gif,bmp,etc)“.
 3. Kada se stranica učita, videćete sledeću poruku:
  • „We will be converting /path/to/your/image/.“

Ispod poruke se nalazi padajući meni sa sledećim opcijama:

 • Portable Network Graphic (png)
 • Jpeg (jpg)
 • Gif (gif)
 • Bitmap (bmp)

Izaberite format koji želite da koristite za konverziju. Na primer, ukoliko je vaša slika .gif i vi želite da je konvertujete u .jpg, izaberite „Jpeg (jpg)“ iz padajućeg menija.

 1. Nakon što izaberete opciju iz padajućeg menija, kliknite na Convert dugme.
 2. Sledeća stranica će prikazati stanje vaše konverzije. Ispod će pisati „Your images have been converted.“ kada se proces konverzije izvrši.
 3. Kliknite na Go Back vezu kako bi ste se vratili na „Image Tools“ deo.
 • 1 korisnika smatra odgovor korisnim
Da li je odgovor bio od pomoći?

Slični odgovori

MIME tipovi datoteka

Creating A MIME Type   Koraci Unesite MIME tip koji želite da kreirate u „Mime...

Skener virusa

Kada izaberete šta želite da skenirate, kliknite na Scan Now dugme i pratite preostale...

Mrežni alati

Using Domain Lookup Da bi ste koristili „Domain Lookup“ mogućnost, unesite ime...

Frontpage dodaci

Instaliranje ili deinstaliranje Frontpage® dodataka će prouzrokovati gubitak...

Cron zadaci

Using The Standard GUI   Koraci Kliknite na Standard dugme. Prva opcija zahteva...