odgovori

 Apache rukovodioci

Kreiranje Apache rukovodioca   Koraci Unesite rukovodioca kojeg želite da kreirate u...

 Cron zadaci

Using The Standard GUI   Koraci Kliknite na Standard dugme. Prva opcija zahteva...

 Frontpage dodaci

Instaliranje ili deinstaliranje Frontpage® dodataka će prouzrokovati gubitak...

 MIME tipovi datoteka

Creating A MIME Type   Koraci Unesite MIME tip koji želite da kreirate u „Mime...

 Mrežni alati

Using Domain Lookup Da bi ste koristili „Domain Lookup“ mogućnost, unesite ime...

 Skener virusa

Kada izaberete šta želite da skenirate, kliknite na Scan Now dugme i pratite preostale...

 Stranice o greškama

Stranice o greškama se sastoje od sledećih pet tipova grešaka: 400 (Bad...

 Upravljanje indeksom

uskoro...

 Upravljanje slikama

Pravljenje sličica Koraci Kliknite na Thumbnailer vezu koja se nalazi u Image Tools delu...